همه ی نوشته ها در: کت و شلوار

کت و شلوارهای سرمه ای و آبی تیره همیشه بین آقایان یکی از بهترین رنگ ها هستند که بسته به مدل آن میشود در مجالس جشن یا مجالس رسمی استفاده شود.جدیدترین مدلهای این رنگ کت و شلوار را در این مطلب مشاهده میکنید.

----------------------------------------------------------------------