---------------------- ---------------------- ---------------------

برچسب خورده: خطر هک سایت

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای خبر داد که هکرها می توانند گذر واژه کاربران سایت‏هایی که با وردپرس راه اندازی شده اند را تغییر دهند.